Kosten mediation

De kosten voor een mediation zijn in bijna alle gevallen minder dan wanneer u ieder afzonderlijk een advocaat zal inschakelen om een procedure voor de rechtbank te voeren.

Wij hanteren voor onze mediationwerkzaamheden een aantrekkelijk uurtarief van € 150,- (exclusief BTW). 

Het uurtarief geldt voor de gezamenlijke mediationsessies en de daarmee verband houdende werkzaamheden, zoals correspondentie (e-mail, telefoon), voorbereiding gesprekken, verslaglegging, bestuderen van stukken, contacten met derden (na overleg) en opmaak van stukken.

Vaste prijsafspraak
Waar mogelijk zullen we een vast all-in bedrag afspreken. 

Overige kosten*:

- Opstellen en indienen verzoekschrift door advocaat: €210,- (excl BTW).

- Griffierecht € 309.


*) Indien een of beide partijen in aanmerking komt / komen voor een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand dan zullen de kosten van de advocaat en het griffierecht mogelijk lager uitvallen. Wij informeren u daar graag over.