Uitgangspunten


Vrijwilligheid

  • Deelname aan mediation is vrijwillig. Vrijwillig wil zeggen dat u te allen tijde kunt stoppen met mediation. Echter, als u kiest voor mediation zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Vrijwilligheid is namelijk geen vrijblijvendheid. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleeem, de kwestie, uw conflict. 

 

Vertrouwelijkheid

  • Alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en desgewenst zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. Het doel ervan is dat u zich beiden vrij voelt om alles boven tafel te brengen dat nodig is voor een oplossing op maat. Waar het u écht om gaat (uw belangen), wat u al die tijd heeft dwars gezeten (communicatie), wat u het allerliefst zou willen (opties). Dit alles kan later niet tegen u gebruikt worden, ook niet in een eventuele rechtszaak. Nieuwe informatie die tijdens mediation naar boven komt, is vertrouwelijk en mag niet later zonder toestemming van anderen gebruikt worden. 

 

Neutraal en onpartijdig

  • De mediator is neutraal. Er is geen oordeel over uw geschil, wie de 'schuldige' zou zijn of hoe het allemaal is gekomen. Ter vergelijking: de rechter daarentegen velt wel een oordeel, op basis van de rechtsfeiten, die het toetst aan de wet. 
  • De mediator blijft onpartijdig. Er zal nooit een kant worden gekozen, wat u ook naar voren brengt tijdens de sessies. De mediator is begeleider van het proces. Basis hiervoor zijn uw beider belangen, niet het oordeel van de ander.